TV Chanels
Т.Т.З. ИНФРАСТРУКТУРА
TV Set box
Повече Информация
УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКИ СКЛАД ТИП "А" И ВРЕМЕНЕН СКЛАД
ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария, за управление на митнически склад тип "А" и временен склад. Приема стоки за съхранение под режими митническо и временно складиране, както и за преработка под режим активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол. Дружеството предлага още площи за свободно складиране, както и контейнери за складиране на стоки. За улеснение на своите клиенти ТТЗ АД предлага: Товаро-разтоварни услуги - Митническо посредничество на вносни, износни и транзитни пратки - Изготвяне на всички видове транспортни и митнически документи - Възможност за ползване на банковите гаранции на дружеството за обезпечаване на вземания за складирани стоки (до 1 100 000 лв.), обща гаранция за обезпечаване на транзитни операции (до 120 000 лв.), които могат да бъдат задействани от цялата територия на РБългария. Яхтено пристанище съвместно с ЕЛС АД.
митнически склад
ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА АД
Транзитна търговска зона е регистрирана на 1 юни 2001 г. от Варненския окръжен съд, като акционерно дружество с регистриран капитал от 1 милион лева (равно том 500 000 евро), която е била разделена между държавните и частните акционери. Основен акционер е държавата държи 46% от капитала, заедно с други основни акционери като Българската търговско-промишлена палата, "Деспред" АД - София, Строително-техническа флот Варна и техническата флот "ООД - Варна, Gencom Ltd. и няколко други. Останалите акционери притежават останалите акции, които са по-малко от 5% седалище и адрес на компанията е: Варна, Южна промишлена зона, pl.№67 органи на борда на директорите на дружеството и общо събрание на акционери и е оперативно управление е от изпълнителен директор.
ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
Гарантиране на митните сборове
Обща гаранция за обезпечаване на транзитни операции
Митническо представителство
Открит склад
Закрит склад
Складиране на акцизни стоки
Товаро-разтоварни операции с мотокар
Ръчни товаро-разтоварни операции правни услуги
счетоводни услуги
консултации на чуждестранни инвеститори
спедиторски транспортни услуги INC. от врата до врата услуги
ограничен и свободен склад
НОВИНИ ТРАНЗИТНА ЗОНА
товаро-разтоварване на плавателни съдове
2017-11-23 11:57:05
През текущата 2017г. дружеството увеличи значително възможностите за приемане на малки плавателни съдове, чрез изграждане на допълнителен кей в размер ...
виж още детайли
Виж всички