Складова база
Дружеството разполага с 34 дка открита и 2,5 00 кв.м. закрита складова площ в островната част на гр.Варна, изградени съгласно всички изисквания на ЕС, в близост до магистралата Варна - Бургас посока Истанбул и на разстояние 800 м от товарния вход на  пристанище Варна Изток . Складовете се охраняват денонощно чрез въоръжена охрана, СОТ 24 часа и цялата територия на дружеството е под  постоянно видеонаблюдение.
Складовата база позволява директен достъп на ТИР и разполагане на всякакъв вид товари.Дружеството разполага с митнически временен и общ, закрит и открит склад и отделен склад в размер на 250 кв.м. с лиценз за складиране на хранителни продукти.Хигиената и подръжката на складовите помещения са без компромис.
ТТЗ АД има отделна рампа за разтоварване на специализирани товари и с максимален комфорт за извършване на транспортни маневри от какъвто и да е било вид техника.
Разтоварванетои се извършва със собствени мотокари а площадката е изградена на ниво контейнерен терминал с възможност за разтоварване на всякакъв вид и обем товари без ограничение.
Отделно ,на откритата площ са създадени комфортни условия за съхланяване и престой на малки плавателни съдове ,както и функционира бензиностанция за зареждане на същите.