Инфраструктура
Територията на Дружеството обхваща площ от 100 дка, граничеща на юг с плавателен канал № 1 (Море-Езеро), на запад с Варненско eзеро, на север с обслужващ път.

Много добре са представени всички видове комуникации - автомобилен, ЖП и морски транспорт. 

В момента е изградена цялостната инфраструктура на основния складов модул, включващ 12 дка бетонирана площадка с изградени всички комуникации, рампа за разтоварване на автомобили и контейнери.