Визия за бъдещо развитие
Инвестиционната програма предвижда 2 основни етапа, които включват следните дейности:

Етап 1- приключен:
Проектиране
Изграждане инж.инфраструктура
Изграждане на складови и административни площи
Транспортни средства и повдигащи товаро-разтоварни съоръжения
Обзавеждане и оборудване на складовите и административните площи
Информационна система

Етап 2 - приключен:
Изграждане на складови и административни площи
Транспортни средства и повдигателни товаро-разтоварни съоръжения
Обзавеждане и оборудване на складовите и административните площи

След окончателното приключване на Етап 1 от инвестиционния проект, Зоната разполага със следните активи:
- Инженерна инфраструктура гарантираща електрозахранване, водоснабдяване и канализация, достатъчно солидни заграждения необходими за ефективната и евтина издръжка за охрана.
- ЖП товарна рампа за разтоварване на стоки и товари идващи на ЖП транспорт.
- Транспортна и товароподемна техника необходима да обслужва откритите и закрити складови площи.
- Информационна система за отчитане на влизащите стоки в Зоната и излизащи такива.
- Открити складови площи в размер от 34 000 m².
- Закрити складови площи в размер от 2 250 m².
- Административни офис площи в размер от 350 m², годни за отдаване под наем и експлоатация за собствени нужди.