TV Chanels
Управление на митнически склад тип
ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария, за управление на митнически склад тип "А" и временен склад. Приема стоки за съхранение под режими митническо и временно складиране, както и за преработка под режим активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол.

Дружеството предлага още площи за свободно складиране, както и контейнери за складиране на стоки. За улеснение на своите клиенти ТТЗ АД предлага: Товаро-разтоварни услуги - Митническо посредничество на вносни, износни и транзитни пратки - Изготвяне на всички видове транспортни и митнически документи - Възможност за ползване на банковите гаранции на дружеството за обезпечаване на вземания за складирани стоки (до 1 100 000 лв.), обща гаранция за обезпечаване на транзитни операции (до 120 000 лв.), които могат да бъдат задействани от цялата територия на РБългария. Яхтено пристанище съвместно с ЕЛС АД.
TV Chanels