TV Chanels
Управление на митнически склад тип
ТТЗ АД,  считано от 2002 г., има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария, за управление на митнически склад тип "А" и временен склад. Приема стоки за съхранение под режими митническо и временно складиране, както и за преработка под режим активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол.

Дружеството предлага още площи за свободно складиране, както и контейнери за складиране на стоки. За улеснение на своите клиенти ТТЗ АД предлага още следните услуги: Товаро-разтоварни услуги със собствена подемна техника, митническо посредничество и обработка на митнически документи свързани с различните митнически режими, възможност за ползване на транзитната и  банковите гаранции на дружеството за временен и общи митнически склад относно обезпечаване на складирани стоки в митинческия склад на дружеството, обща гаранция за обезпечаване на транзитни операции  в общ размер до  300 000 лв, които могат да бъдат задействани на цялата територия на РБългария и ЕС.
В последните години на територията на ТТЗ АД се разви и изгради марина с места за малки плавателни съдове, изгради се съответна инфраструктура - лодкостоянки, два слипа за пускане и изваждене на лодки и бензиностанция за зареждането им.
На територията на дружеството вече втора година функционира успешно и ресторант "Евъргрийн" с гръцка кухня.
Следва да се добави, че Транзитна зона е проект в развитие и с добра перспектива.
TV Chanels