TV Chanels
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ
Председател на СД: Юлиян Гендов - +359898694345
Изпълнителен директор: Милен Градев - +359897932142
Телефон за контакт: +35952614781
Факс за контакт: +35952603053
Юлиян Гендов - Председател на борда: 359-898-694345
Милен Градев - изп.директор: 359-897-932142
Морис Орен - мениджър на фирма Пасаве България: 00972523131131
Email за контакт: ttzvarna@gmail.com
T.T.Z. КОНТАКТ
TV Chanels