"Транзитна търговска зона" АД
е акционерно дружество с капитал 1,5 млн лв., разпределени между държавата и частни акционери, като дяловото участие на държавата е под 50 %.
Седалището на дружеството и адреса на управление е: гр.Варна, Южна Промишлена Зона, пл.№67

Органи на дружеството са съвет на директорите и общо събрание на акционерите, а оперативно то се ръководи от Изпълнителен Директор.
"Транзитна търговска зона" АД е регистрирано с предмет на дейност:
Складиране, транспорт и логистична обработка на стоки, предназначени за внос/износ
Търговско представителство, посредничество и агентиране;
Обработка на контейнери и товари в комбинирано железопътно, морско и автомобилно съобщение.

Дружеството разполага с 34 дка открита и 2,25 дка закрита складова площ в островната част на гр.Варна,съгласно всички изисквания на ЕС, в близост до магистрала и непосредствено до пристанище Варна и ЖП гара - Варна. Складовете се охраняват чрез въоръжена охрана и СОТ 24 часа/ден.

ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария, за управление на митнически склад тип "А" и временен склад. Приема стоки за съхранение под режими митническо и временно складиране, както и за преработка под режим активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол. Дружеството предлага още площи за свободно складиране, както и контейнери за складиране на стоки.

За улеснение на своите клиенти ТТЗ АД предлага:
Товаро-разтоварни услуги;
Митническо посредничество на вносни, износни и транзитни пратки;
Изготвяне на всички видове транспортни и митнически документи;
Възможност за ползване на банковите гаранции на дружеството за обезпечаване на вземания за складирани стоки (до 1 100 000 лв.), обща гаранция за обезпечаване на транзитни операции (до 120 000 лв.), които могат да бъдат задействани от цялата територия на РБългария.
Яхтено пристанище съвместно с "ЕЛС" АД

ТЕРИТОРИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА | ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ | ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ | ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
УСЛУГИ И ЦЕНИ | ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 5 (or higher) at resolution of 1024x768 pixels.
All brands,  trademarks, and service names mentioned in this website are the
property of Transit Trade Zone JSC Varna.
Copyright © Ivan Kirilov 2002, Valentine's Software 2004
All Rights Reserved.