Транзитна зона
Решение на регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Да не се извършва оценка на Подробен устройствен план за обществено обслужване и техническа инфраструктора, при прилагането на който няма ...
Публикувано: 2016-10-24 22:39:34
Варна отбеляза 130 години от Съединението на България
Варна отбеляза 130 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Празничните чествания започнаха с полагане на венци и цветя пред паметната плоча на Княз Александър Батенберг на площад ...
Публикувано: 2015-09-06 16:12:42
ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария
ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария, за управление на митнически склад тип А и временен склад. Приема стоки за съхранение под режими митническо и временно складиране, ...
Публикувано: 2015-09-06 12:48:12
Транзитна зона