TV Chanels
ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария
ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария, за управление на митнически склад тип А и временен склад. Приема стоки за съхранение под режими митническо и временно складиране, както и за преработка под режим активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол. Дружеството предлага още площи за свободно складиране, както и контейнери за складиране на стоки. За улеснение на своите клиенти ТТЗ АД предлага: Товаро-разтоварни услуги - Митническо посредничество на вносни, износни и транзитни пратки - Изготвяне на всички видове транспортни и митнически документи - Възможност за ползване на банковите гаранции на дружеството за обезпечаване на вземания за складирани стоки (до 1 100 000 лв.), обща гаранция за обезпечаване на транзитни операции (до 120 000 лв.), които могат да бъдат задействани от цялата територия на РБългария. Яхтено пристанище съвместно с ЕЛС АД.
Публикувано: 2015-09-06 12:48:12
TV Chanels